Dagelijks Bijbelcitaat – zondag 27 nov 2022

Uit de profeet Jesaja 2, 3

‘Laten we optrekken naar de berg van de Heer, naar de tempel van Jakobs God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen.’