Dagelijks Bijbelcitaat – zondag 28 jan 2024

Uit het evangelie volgens Marcus 1, 22

De mensen waren diep onder de indruk van Jezus’ onderricht, want Hij sprak hen toe als iemand met gezag, en niet zoals de schriftgeleerden.