Dagelijks Bijbelcitaat – zondag 28 mei 2017

Uit de Handelingen van de Apostelen 1, 14

Vurig en eensgezind wijdden ze zich aan het gebed,
samen met de
vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus,
en met zijn broers.