Dagelijks Bijbelcitaat – zondag 28 okt 2018

Uit het evangelie volgens Marcus 10, 49b

De leerlingen riepen de blinde en zeiden tegen hem:
‘Houd moed, sta op, Hij roept u.’