Dagelijks Bijbelcitaat – zondag 29 januari 2017

Uit het evangelie volgens Matteüs 5, 9

Gelukkig de vredestichters,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.