Dagelijks Bijbelcitaat – zondag 29 juli 2018

Uit het evangelie volgens Johannes 6, 11a

Jezus nam de broden, sprak het dankgebed uit
en verdeelde het brood onder de mensen die er zaten.