Dagelijks Bijbelcitaat – zondag 29 mei 2022

Uit het evangelie volgens Johannes 17, 22-23a

Jezus bad: ‘Vader, Ik heb hen laten delen in de grootheid die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals Wij: Ik in hen en U in Mij.’