Dagelijks Bijbelcitaat – zondag 29 okt 2023

Uit het evangelie volgens Matteüs 22, 37-40

Jezus antwoordde de wetgeleerde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’