Dagelijks Bijbelcitaat – zondag 30 oktober 2016

Uit het evangelie volgens Lucas 19, 4-6

Zacheüs liep vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen
zien wanneer Hij voorbijkwam. Toen Jezus daar langskwam, keek
Hij naar boven en zei: ‘Zacheüs, kom vlug naar beneden, want
vandaag moet Ik in jouw huis verblijven.’ Zacheüs kwam meteen
naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis.

 

naamloos