Dagelijks Bijbelcitaat – zondag 30 oktober 2016

Uit het evangelie volgens Lucas 19, 4-6

Zacheüs liep vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen
zien wanneer Hij voorbijkwam. Toen Jezus daar langskwam, keek
Hij naar boven en zei: ‘Zacheüs, kom vlug naar beneden, want
vandaag moet Ik in jouw huis verblijven.’ Zacheüs kwam meteen
naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis.

 

naamloos

 

Lezing van de dag Leestip van de dag