Dagelijks Bijbelcitaat – zondag 29 oktober 2017

Uit het evangelie volgens Matteüs 22, 37-40

Jezus sprak:
‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel
en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod.
Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.
Deze twee geboden zijn de grondslag van alles
wat er in de Wet en de Profeten staat.’

 

 

Lezingen van de dag Leestip van de dag