Dagelijks Bijbelcitaat – zondag 3 april 2016

Uit het evangelie volgens Johannes 20, 26b-28

Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan.
‘Ik wens jullie vrede!’ zei Hij, en daarna richtte Hij zich tot Tomas:
‘Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand
in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.’
Tomas antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn God !’

 

Thomas3

 

Lezing van de dag Leestip van de dag