Dagelijks Bijbelcitaat – zondag 3 maart 2019

Uit het evangelie volgens Lucas 6, 45ab

Jezus zei :
‘Een goed mens brengt uit de goede schatkamer
van zijn hart het goede voort, maar een slecht mens brengt
uit zijn slechte schatkamer het kwade voort.’