Dagelijks Bijbelcitaat – zondag 30 juli 2023

Uit het evangelie volgens Matteüs 13, 44

Jezus sprak: ‘Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in een akker. Iemand vond hem en verborg hem opnieuw, en in zijn vreugde verkocht hij alles wat hij had en kocht die akker.’