Dagelijks Bijbelcitaat – zondag 31 jan. 2016

Uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs 13, 1-4

Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen;
had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong
of een schelle cimbaal. Al had ik de gave om te profeteren
en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis
en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen;
had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. Al verkocht
ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde
geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn;
had ik de liefde niet, het zou mij niet baten.

 

strand-1024x400

 

Lezing van de dag Leestip van de dag