Dagelijks Bijbelcitaat – zondag 31 jan 2021

Uit de brief van Paulus aan de Galaten 5, 1

Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.