Dagelijks Bijbelcitaat – zondag 31 maart 2024

Uit het evangelie volgens Johannes 20, 8

Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag en geloofde.