Dagelijks Bijbelcitaat – zondag 31 okt 2021

Uit het evangelie volgens Marcus 12, 32-33

De schriftgeleerde zei tegen Jezus: ‘Inderdaad, meester, wat U zegt is waar: De Heer, onze God, alleen is God en er is geen andere god dan Hij, en Hem liefhebben met heel ons hart en met heel ons inzicht en met heel onze kracht, en onze naaste liefhebben als onszelf betekent veel meer dan alle brandoffers en andere offers.’