Dagelijks Bijbelcitaat – zondag 4 december 2016

Uit het evangelie volgens Matteüs 3, 1-3

In die tijd trad Johannes de Doper op in de woestijn van Judea.
Hij verkondigde: ‘Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel
is nabij!’ Dit was de man over wie de profeet Jesaja sprak toen hij zei:
‘Luid klinkt een stem in de woestijn: “Maak de weg van
de Heer gereed, maak recht zijn paden.”’

 

00055

 

Lezing van de dag Leestip van de dag