Dagelijks Bijbelcitaat – zondag 4 maart 2018

Uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs 6, 19

Weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest,
die in u woont en die u ontvangen hebt van God,
en weet u niet dat u niet van uzelf bent ?