Dagelijks Bijbelcitaat – zondag 4 sept 2023

Uit het boek Psalmen 96, 1-2

Zing voor de Heer een nieuw lied,
zing voor de Heer, heel de aarde.
Zing voor de Heer, prijs zijn Naam,
verkondig van dag tot dag dat Hij ons redt.