Dagelijks Bijbelcitaat – zondag 5 juni 2022

Uit de brief van Paulus aan de Galaten 5, 22-23a

De vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.