Dagelijks Bijbelcitaat – zondag 5 mei 2024

Uit het evangelie volgens Johannes 15, 16-17

Jezus sprak: ‘Jullie hebben niet Mij uitgekozen, maar Ik jullie, en Ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Dan zal de Vader je alles geven wat je Hem in mijn naam vraagt. Dit draag Ik jullie op: heb elkaar lief.’