Dagelijks Bijbelcitaat – zondag 6 dec. 2015

Uit het evangelie volgens Lucas 3, 3-4

Johannes ging in de omgeving van de Jordaan verkondigen dat
de mensen zich moesten laten dopen en tot inkeer moesten komen,
om zo vergeving van zonden te verkrijgen, zoals geschreven staat
in het boek met de uitspraken van de profeet Jesaja:
‘Luid klinkt een stem in de woestijn: “Maak de weg van
de Heer gereed, maak recht zijn paden!”‘

 

stjohn1

 

Lezing van de dag Leestip van de dag