Dagelijks Bijbelcitaat – zondag 6 jan 2019

Uit het evangelie volgens Matteüs 2, 11

De magiërs gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria,
zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen.
Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden
en boden het kind geschenken aan: goud en wierook en mirre.