Dagelijks Bijbelcitaat – zondag 6 juni 2021

Uit de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs 4, 16b

Ons innerlijke bestaan wordt van dag tot dag vernieuwd.