Dagelijks Bijbelcitaat – zondag 6 mei 2018

Uit het evangelie volgens Johannes 15, 17

Jezus zei :
‘Dit draag Ik jullie op: heb elkaar lief.’