Dagelijks Bijbelcitaat – zondag 7 januari 2018

Uit het evangelie volgens Matteüs 2, 11

Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder.
Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Daarna openden
ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind
geschenken aan: goud en wierook en mirre.