Dagelijks Bijbelcitaat – zondag 7 juni 2015

Uit het evangelie volgens Marcus 3, 34-35

Jezus keek de mensen aan die in een kring om Hem heen zaten en zei:
‘Jullie zijn mijn moeder en mijn broers. Want iedereen die de wil
van God doet, die is mijn broer en zuster en moeder.’

 

small-group-banner

 

Lezing van de dag Leestip van de dag