Dagelijks Bijbelcitaat – zondag 7 maart 2021

Uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs 3, 17b

Gods tempel is heilig – en die tempel bent u zelf.