Dagelijks Bijbelcitaat – zondag 7 mei 2017

Uit het evangelie volgens Johannes 10, 9

Jezus zei:
‘I
k ben de deur: wanneer iemand door mij binnenkomt
zal hij gered worden; hij zal in en uit lopen,
en hij zal weidegrond vinden.’