Dagelijks Bijbelcitaat – zondag 8 juli 2018

Uit de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs 12, 8c

Kracht wordt zichtbaar in zwakheid.