Dagelijks Bijbelcitaat – zondag 8 nov 2020

Uit het evangelie volgens Matteüs 25, 13

Wees waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip de Bruidegom komt.