Dagelijks Bijbelcitaat – zondag 9 dec 2018

Uit het evangelie volgens Lucas 3, 4b-6

‘Luid klinkt een stem in de woestijn:
“Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden !
Iedere kloof zal worden gedicht, elke berg en heuvel geslecht,
kromme wegen recht gemaakt, hobbelige wegen geëffend;
en al wat leeft zal zien hoe God redding brengt.”’