Dagelijks Bijbelcitaat – zondag 9 jan 2022

Uit het evangelie volgens Lucas 3, 21-22

Heel het volk liet zich dopen, en toen ook Jezus was gedoopt en Hij aan het bidden was, werd de hemel geopend en daalde de heilige Geest in de gedaante van een duif op Hem neer, en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in Jou vind Ik vreugde.’

Doop van Christus door He Qi (China)