Dagelijks Bijbelcitaat – zondag 9 juli 2017

Uit het evangelie volgens Matteüs 11, 28-30

Jezus zei :
‘Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan,
dan zal Ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij,
want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie
werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’