Dagelijks Bijbelcitaat – zondag 9 maart 2017

Uit het evangelie volgens Matteüs 21, 9b

De talloze mensen riepen :
‘Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer.
Hosanna in de hemel !’