Dagelijks Bijbelicitaat – woensdag 28 febr 2024

Uit het evangelie volgens Matteüs 20, 17-18

Onderweg naar Jeruzalem nam Jezus de twaalf leerlingen apart. Hij zei tegen hen: ‘We zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar de Mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hogepriesters en de schriftgeleerden, die Hem ter dood zullen veroordelen.’