De goddelijke openbaring is geen gedane zaak

God openbaart zich in de Bijbel, wat wil dat zeggen? En hoe om te gaan met nieuwe inzichten die een al te letterlijke lezing van de goddelijke openbaring onmogelijk maken?

Al lang loopt er een controverse over het waarheidsgehalte van denkbeelden en waarden die voorgesteld worden als “geopenbaard”. De protagonisten in dit debat zijn enerzijds de Bijbelse fundamentalisten, anderzijds de vrijzinnigen die enkel rekening houden met wat de wetenschap als waarheid voorhoudt. 

Een bewering als “geopenbaard” voorstellen betekent voor de eersten dat die definitief en onomstotelijk waar is, voor de tweeden dat die onbewezen en allicht onwaar is. Bij nader inzien heeft echter geen van beide bekvechtende partijen een deugdelijke opvatting van “openbaring”. Beide zien openbaring als een plotse, unieke gebeurtenis en niet als een voortschrijdend gebeuren.

Lees verder op Ignis-webmagazine