“De Heer gaat altijd met ons mee.”

Paus Franciscus heeft een nieuwe podcast uitgebracht in het vooruitzicht van de Wereldjongerendagen in Lissabon.

Paus Franciscus reageert in een nieuwe podcast op vragen van jongeren en moedigt hen onder meer aan om deel te nemen aan de Wereldjongerendagen. Opvallend is een passage waarin hij een transpersoon verzekert van Gods liefde. God houdt van ons zoals we zijn, zegt paus Franciscus in de tweede aflevering van de ‘Pauspodcast’. De Heer is altijd bij ons, altijd. Zelfs als we zondaars zijn, komt Hij naar ons toe om ons te helpen.

Franciscus liet in maart een eerste podcast maken naar aanleiding van de tiende verjaardag van de start van zijn pontificaat. De media van het Vaticaan hopen om met het initiatief van de podcasts (audiouitzendingen op aanvraag) vlotter een jongerenpubliek te bereiken.

Bemoediging

Ook deze keer luistert de paus opnieuw naar de levensverhalen van verschillende jongeren, onder wie de homoseksuele transpersoon Giona. Ik voelde me verscheurd tussen geloof en transidentiteit, beide delen van hetzelfde lichaam – mijn lichaam, zegt Giona in een opname. God houdt van ons zoals we zijn, reageert Franciscus herhaaldelijk, zich tot Giona richtend: Geef niet op. Ga door!

Volgens de Katholieke Catechismus, waarin de fundamentele inhoud van het geloof is samengevat, ‘moet iedereen, man of vrouw, (…) zijn seksualiteit erkennen en aanvaarden’.

De uitspraak van paus Franciscus in de podcast is opmerkelijk, omdat hij in zijn de postsynodale exhortatie Amoris Laetitia (2016) over het huwelijk en het gezin nog kritiek formuleerde op de genderideologie, omdat die de natuurlijke relatie tussen man en vrouw ontkent en de basis van het gezin ondermijnt. Ook de Hondurese kardinaal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga (80), die tot voor kort raadgever was van de paus, bestempelde de genderideologie pas nog als een bedreiging voor het traditionele beeld van het gezin. 

De jongeren met heel verschillende achtergronden – onder wie ook twee gevangenen, een tiener die gestopt is met studeren en die zijn tijd doorbrengt met videogames, een Argentijnse jongen die getuigt over zijn engagement of een meisje dat psychisch kwetsbaar is als gevolg van een bipolaire stoornis – wisten aanvankelijk niet dat hun stem door de paus zou worden gehoord. Daardoor konden zij vrij en openlijk spreken over hun persoonlijke verhalen, angsten en problemen, maar ook over hun verwachtingen en hun hoop. 

Kijk naar de toekomst !

Paus Franciscus biedt elk van hen een uniek antwoord, net zoals ieders verhaal anders is. Zo reageert hij enthousiast op het voorstel van de jonge Alessandro om naast de Wereldjongerendag in de toekomst ook een Wereldkinderdag te organiseren, waarbij Franciscus meteen oppert om daarbij ook grootouders op één of andere manier te betrekken. Maar hij luistert ook aandachtig als een Roemeense jongen getuigt over zijn lidmaatschap van een kinderbende en vertelt hoe hij in die tijd mensen overviel en beroofde, als gevolg van armoede en marginalisering. Een andere (Russische) jongere maakt duidelijk hoe hij gewelddadig werd nadat zijn ouders hem in de steek lieten en hij in een weeshuis terecht kwam, waarop Franciscus reageert: De samenleving is zo vaak erg wreed omdat een fout ons kwalificeert voor het leven… Die beschuldigende vinger vernietigt ons. Maar ik vertel U één ding: jij stond er nooit alleen voor, zelfs toen je grote fouten hebt gemaakt. De Heer was altijd daar en stond klaar om U bij de hand te nemen en opnieuw te helpen opstaan. Ons leven wordt niet overstemd door fouten, die ons vaak aan het denken zetten over welke weg wij willen gaan.

‘De Heer gaat altijd met ons mee. Hij haat niemand. Zelfs als wij zondaars zijn, komt hij ons te hulp.’

Telkens ook geeft hij dezelfde aanbeveling: Kijk vooruit, met de zekerheid dat U wordt gesteund en begeleid door Gods grenzeloze liefde. Want dat is wat ons op de been blijft houden. Mis het grote avontuur van het leven niet. Ondanks alle fouten en gebreken blijft God van U houden. Paus Franciscus moedigt jongeren ook nog nadrukkelijk aan om naar de Wereldjongerendagen te gaan. Het is het risico waard! Wie geen risico neemt, kan geen vooruitgang maken!

Bron: Vaticannews.va / KNA / Kerknet.be