De kunst van het ouder worden (podcast)

Een podcast van CCV Brussel over de kunst van het ouder worden vanuit Bijbelse wijsheid.

Onlangs maakte Paus Franciscus bekend dat op de vierde zondag van juli voortaan jaarlijks een ‘Werelddag voor Grootouders en Senioren’ zal worden gehouden. Grootouders vormen immers volgens hem de schakel tussen de verschillende generaties, maar worden al te vaak vergeten. De datum van deze nieuwe werelddag is gekozen op basis van de gedachtenis van de Heiligen Joachim en Anna, de ouders van Maria en dus de grootouders van Jezus, die volgens de liturgische kalender op 26 juli wordt gevierd. Dit jaar wordt de ‘Werelddag voor Grootouders en Senioren’ gehouden op zondag 25 juli. Ook CCV Brussel wil de senioren graag ‘in the picture’ plaatsen, en wel met deze podcast over ‘de kunst van het ouder worden’.

Ouder worden kan soms een echte opgave zijn, maar anderzijds kan het ook een gave zijn.

Sommige mensen bloeien immers echt op naarmate de jaren vorderen. Dergelijke mensen verheffen ouder worden op die manier tot een echte ‘kunst’. Vraag is echter hoe je de kunst om ouder te worden kunt ontwikkelen, of om het met de woorden van psalm 90 te zeggen: ‘Leer ons zo onze dagen waarderen, dat wij er wijze mensen van worden’ (Ps 90, 12). In deze podcast willen we ons afvragen hoe de Bijbel ons kan helpen om gelukkig ouder te worden. De kunst van het ouder worden dus vanuit Bijbelse wijsheid. 

Bron: Kerknet.be