De lamme stak zijn hand uit…

Petrus en Johannes gaan naar de tempel om te bidden. Als een uitgestoken hand van een lamme hen tegenhoudt, durven ze meer te doen dan vriendelijk glimlachen en wat muntjes doneren.

Een meditatie bij een verhaal uit Handelingen 3, 1-10.

Klik hier.