De mens is niet de kroon op de schepping

Matthijs de Jong: “Zelfs de bekendste Bijbelverhalen zeggen soms niet wat je dacht”

Met grote vanzelfsprekendheid ziet de mens zichzelf als de hoogste levensvorm. Een van de inspiratiebronnen voor dit idee is het Bijbelse scheppingsverhaal van Genesis 1. Maar bij de manier waarop de christelijke traditie zich dit verhaal heeft eigen gemaakt, is iets vreemds gebeurd. De zevende dag werd weggemoffeld, waardoor de mens vrij spel kreeg.


Foto ontleend bij Pixabay