De moed om naar het licht te verlangen ~ Titus Brandsma 1881-1942

Nederlandse karmeliet, hoogleraar en hoofdredacteur die voor zijn verzet tegen de nazi’s werd vermoord in Dachau. Leer hem kennen in de film (duur: 9 min.).

Er loopt een proces tot heiligverklaring van Titus Brandsma. Paus Johannes Paulus II verklaarde hem in 1985 zalig. Zijn liturgische feestdag (Nederlandse kerkprovincie) valt op 27 juli en niet zoals gebruikelijk is op zijn sterfdag 26 juli. Dat komt omdat die dag al de feestdag is van Anna en Joachim, de ouders van Maria. 

Titus Brandsma aan het woord:

“We moeten allereerst God zien als de diepste grond van ons wezen, verholen in het meest innerlijke van onze natuur, maar haar daar toch te zien en te aanschouwen. We moeten Hem niet enkel aanbidden in ons eigen wezen maar in alles wat bestaat; allereerst in de medemens, maar ook in de natuur en het heelal. Die inwoning, die inwerking Gods, moet zich in ons leven openbaren, in onze woorden en daden tot uitdrukking komen, uitstralen uit heel ons wezen, en optreden.”

“Midden in het lijden ontstaat ruimte voor God in ons.”

“De mystiek is de wondere vereniging van God en mens, het niet langer schuilgaan van God achter het menselijke; Gods-ervaring in ons.”

Meer weten

Bron: Kerknet.be