De natuur is geen gebruiksartikel maar een mysterieus netwerk

Over de mens als afhankelijk onderdeel van een groter geheel

Van 13 maart tot 15 april is het de maand van de Heilige Natuur. Bij nader inzien is de natuur niet iets buiten ons. Wij zijn, net als de bijna onzichtbare mosplanten, onderdeel én afhankelijk van de natuur. Buiten blijkt ook binnen te zijn.