De nodige klimaatverandering van Kerst

Over de warmte die helpt in de strijd tegen opwarming

Auteur: Axel Wicke

We weten het allemaal: onze wereld verkeert in een klimaatcrisis. Maar wat velen nog niet écht inzien is dat wij eigenlijk zelfs in twéé klimaatcrises leven. De opwarming van de atmosfeer moet zo snel mogelijk een halt worden toegeroepen. Maar een opwarming van de atmosfeer tussen ons mensen is juist dringend nodig.

Lees verder op NieuwWij