‘De oude dag helpt ons de aard van God – tederheid – verstaan’

In zijn catechese over de oude dag tijdens de algemene audiëntie van woensdag 8 juni 2022 sprak paus Franciscus over de bejaarde Nikodemus.

Geliefde broeders en zusters, goedendag!

Nikodemus is in de evangelies een van de meer belangrijke bejaarden – een vooraanstaande van de Joden –  hij wilde Jezus in het geheim leren kennen en ging ’s nachts naar Hem toe (cf. Joh 3, 1-21). In dat gesprek van Jezus met Nikodemus komt de kern van Jezus’ openbaring en van zijn verlossende zending naar voor wanneer Hij zegt: Zoveel immers heeft God van de wereld gehouden, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft geschonken, zodat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven bezit. (v. 16).

Wedergeboorte

Jezus zegt aan Nikodemus dat men om het Rijk van God te zien moet wedergeboren worden (cfr v. 3). Dat wil niet zeggen dat men de geboorte opnieuw moet beleven, dat men ons komen in de wereld moet herhalen, in de hoop dat een nieuwe reïncarnatie ons de mogelijkheid van een beter leven biedt. Deze herhaling heeft geen zin. Integendeel, het zou elke betekenis ontnemen aan het geleefde leven door het uit te wissen als ware het een mislukte poging, een vervallen waarde, een leegte om op te geven. Neen, daarover gaat het niet. Het opnieuw geboren worden waarover Jezus spreekt, is iets anders. Het huidige leven is kostbaar in de ogen van God. Het maakt ons tot door Hem met tederheid beminde schepselen. De wedergeboorte, die het ons mogelijk maakt in te treden in het Rijk van God, is een geboorte in de Geest, een doorgang door het water naar het beloofde land van een met Gods liefde verzoende schepping.

Lees verder op Kerknet.be