De positieve werking van religie op het mentaal welzijn van jongeren

Jonge gelovigen zitten beter in hun vel dan leeftijdsgenoten die niet religieus zijn. Dat blijkt uit onderzoek onder 10.000 jongeren. Waarom is gelovig zijn bevorderlijk voor het mentaal welzijn van jongeren?