De schatkamer van de liturgie ~ Aswoensdag (podcast)

Om te luisteren en herbeluisteren onderweg, in de zetel, of voor het slapen gaan.

Om de veertigdagentijd in te zetten laten we ons inspireren door de liturgie van Aswoensdag. De antwoordpsalm van die bijzondere viering is Psalm 51(50). Het is de boetepsalm bij uitstek, die in het getijdengebed elke vrijdagmorgen gebeden wordt en op Aswoensdag de toon zet voor de hele Vasten. Wie een beetje van klassieke muziek houdt, kent deze Psalm als het Miserere, zo genoemd naar de openingswoorden van de Latijnse tekst Miserere mei Deus, “Wees mij genadig, God.” We herhalen ze elke zondag in de Griekse of Nederlandse vorm als we zeggen: “Kyrie Eleison” of “Heer, ontferm U over ons.” De Beurtzang naar Psalm 51 uit het Abdijboek, die klinkt in deze podcast, maakt een selectie uit de verzen van de Psalm, waaruit duidelijk wordt dat boete en bekering gebeuren met het oog op de herschepping: “God, herschep mijn hart, maak het zuiver.” Die herschepping is echter geen louter inwendig en persoonlijk gebeuren. Ze impliceert een beweging die uitgaat naar anderen: “Dan wijs ik verdoolden uw wegen.” En de vrucht ervan is voor het hele volk: “Bouw Jeruzalems muren weer op.”

Ook de preek van Maximus van Turijn († ca. 420) legt de nadruk op de band tussen ons vasten en gerechtigheid in de gemeenschap. Als we ons lichaam voedsel ontzeggen, is het “om onze ziel met deugden te voeden.” Niet voor ons persoonlijk heil weliswaar: “Het vasten van de christen moet de vrede voeden.” (Overgenomen uit het Lectionarium bij het getijdenboek.)

De podcast is een initiatief van het Leerhuis van de kerkvaders en het CCV in het bisdom Gent. Met dank aan de Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie (IWVL), Abdijboek ©Stichting I.W.V.L. Arnhem/NL en de Interdiocesane Commissie voor Liturgie – met toestemming.

Om te luisteren en herbeluisteren onderweg, in de zetel, of voor het slapen gaan, open de podcast-app van Apple of installeer de gratis app van SoundCloud op je smartphone en voeg de reeks Schatkamer van de liturgie toe aan je bibliotheek – Apple / SoundCloud.