De schatkamer van de liturgie – Kruisverheffing (podcast)

Laat je binnenvoeren in een tijdeigen gezang en een preek van een kerkvader.

Op 14 september, veertig dagen na het feest van de Gedaanteverandering, vieren de kerken van Oost en West Kruisverheffing. Het is een heel oud feest, dat teruggaat tot 335.

Na de inwijding van de nieuw gebouwde verrijzeniskerk in Jeruzalem, werd de volgende dag, op 14 september, het heilig kruis plechtig ter verering aan de gelovigen aangeboden. Het was negen jaar eerder door keizerin Helena teruggevonden in een met puin gevulde kuil vlakbij Golgotha. Vanuit Jeruzalem brachten de pelgrims het feest mee, en het verbreidde zich vanaf de 5e en de 6e eeuw ook in het Westen.

Het feest biedt de gelegenheid het mysterie van het kruis, het teken dat voorgoed samenvalt met de liefde van God, te overwegen.

Het reddende kruis staat voor de reddende liefde van God, ons betoond in Christus, in zijn sterven en verrijzen.

Dit mysterie van redding wordt prachtig uitgezegd in een vroege homilie uit de invloedssfeer van Hippolytus van Rome (3e eeuw). De dichter verbindt het liefdewerk van Jezus met de aloude symboliek die universeel aan de kruisvorm is gegeven. Het kruis is een teken dat verbindt.

Ons kruis is de boom die van de aarde reikt tot in de hemel.

We begeleiden de tekst met een gezang uit de vooravondvespers van de Byzantijnse liturgie. De strofe roept de geheimvolle voorafbeeldingen op uit het Oude Testament. Het refrein, de eerste verzen van Psalm 93, verheffen het kruis tot een koningstroon.

De podcast is een initiatief van het Leerhuis van de kerkvaders en het CCV in het bisdom Gent