“De stap naar de ander wordt kleiner door Emoena”

Veronique Pochet van Emoena België over ontmoetingen over religieuze grenzen heen

Veronique Pochet, co-coördinator van Emoena België, zet zich in voor verbinding en ontmoeting. Emoena is een programma in diverse Europese landen voor leiderschap in een interlevensbeschouwelijke context waar deelnemers leren om bruggen te bouwen tussen hun eigen levensbeschouwelijke perspectief, de ander en de samenleving. “Mensen zijn aan het einde van een jaar echt dichter bij elkaar gekomen, ook al waren ze zo verschillend. Dat geeft hoop voor de mensheid.”


Deelnemers Emoena-programma samen in actie – @ NieuwWij